Małe Przedszkole „Śmiałek” w Śmiałowicach

 

 

Smile_1 Smile_2 Smile_3

Regulamin

Małego Przedszkola

Przedszkolne

nowinki

Galeria

zdjęć

 

 

 

Małe Przedszkole „Śmiałek” w Śmiałowicach powstało w ramach projektu „Idziemy do przedszkola! Małe przedszkola na Dolnym Śląsku”, którego liderem była wrocławska Fundacja Kalós kai Agathós. W ramach tego projektu na Dolnym Śląsku powstało 35 Małych Przedszkoli współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tych alternatywnych form edukacji przedszkolnej było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

 

 

 

 

Projekt: "Idziemy do przedszkola - Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku" ruszył 1.04.2007. Inicjatorami przystąpienia Śmiałowic do tego projektu byli późniejsi założyciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice. Projekt trwał rok i zakończył się 31.03.2008.

 

 

Żeby kontynuować działalność Małego Przedszkola musiała powstać organizacja pozarządowa, bo tylko takiej organizacji można było przekazać cały otrzymany sprzęt. I tak powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice...

 

 

 

 

Jednak rejestracja Małego Przedszkola, jako alternatywnej formy wychowania przedszkolnego, nie powiodła się z powodu nieodpowiednich warunków lokalowych (które w czasie trwania projektu były jak najbardziej odpowiednie). Mimo wielu starań, takich jak powiększenie lokalu, adaptacja pomieszczeń do potrzeb dzieci, doposażenie, itp. nie udało się uzyskać zgody Powiatowej Straży Pożarnej na rejestrację MP.

 

 

   Główną przeszkodą w rejestracji jest lokalizacja pomieszczeń przedszkola na I piętrze oraz współużytkowanie budynku przez innych mieszkańców.

 

 

   Małe Przedszkole kontynuuje działalność jako grupa świetlicowa, co jednak nie umożliwia otrzymywania przewidzianej prawem dotacji na działalność przedszkola i jest przyczyną ciągłych problemów finansowych (brak funduszy na środki dydaktyczne, środki czystości, wycieczki).

 

 

  SRWŚ wzięło na siebie obowiązek pokrywania najpilniejszych potrzeb Małego Przedszkola, jednak skromne środki Stowarzyszenia (tylko składki i wpływy z 1% podatku), nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich jego potrzeb.

Separator

Logo

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl