Sobota 9 czerwca 2018 - 10-lecie SRW Śmiałowice

 

 

10 LAT W PIGUŁCE...

 

Historia naszego Stowarzyszenia zaczęła się od... przedszkola:
W kwietniu 2007 ruszył projekt: "Idziemy do przedszkola - Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku", który trwał równo rok i zakończył się w marcu 2008.


W celu kontynuacji działalności Małego Przedszkola musiała powstać organizacja pozarządowa, bo tylko takiej organizacji można było przekazać wyposażenie przedszkola zakupione w trakcie trwania projektu. I właśnie tak powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice...
Jego założycielami byli wcześniejsi inicjatorzy przystąpienia Śmiałowic do projektu utworzenia Małego Przedszkola.


W dniu 5 czerwca 2008 śmiałowickie Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a już w styczniu 2009 otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego z prawem do odpisu 1%.


Od samego początku jednym z priorytetów działalności naszego Stowarzyszenia było stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju, zapewnienie warunków działania przedszkola i świetlicy dziecięcej oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.


Jednak nie zapominaliśmy także o ochronie dóbr kultury materialnej i naturalnej, ochronie przyrody i krajobrazu, a także o tworzeniu dobrego wizerunku wsi poprzez promocję walorów historycznych, przyrodniczych oraz turystycznych wsi Śmiałowice i jej okolic.


Tym ostatnim celom służy m.in. założona w roku 2012 strona internetowa, www.smialowice.pl, która przyczynia się do wzbogacenia wiedzy na temat naszej wsi oraz do wzbudzenia zainteresowania jej historią i przyrodą, a także nasz fanpage na Facebooku: @smialowice, stanowiący rodzaj dziennika i tablicy ogłoszeń.
Byliśmy inicjatorami przystąpienia Śmiałowic do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej i wspólnie z Sołectwem opracowaliśmy Strategię Rozwoju Wsi na lata 2016 – 2026.


Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi: LGD Ślężanie, RCWiP i innymi. Wspólnie z LGD opracowaliśmy quest „O śmiałowickim baronie i zakonnikach”, z RCWiP zaś realizowaliśmy kilka projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projekt „Polityki publiczne europejskiej jakości – Program Mobilności Ponadnarodowej". 


Program i kalendarz działań Stowarzyszenia z roku na rok wzbogaca się o nowe przedsięwzięcia. Oprócz tradycyjnych imprez okolicznościowych, stałe miejsce zajmuje w nim Święto Wiosny, Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata oraz wakacyjna akcja „Śmiałowickie Lato”, podczas której organizowane są wycieczki dla dzieci i młodzieży, Letnie Kino pod Dębem, a od tego roku także Plener Malarski.


Wszystkie najważniejsze wydarzenia, zrealizowane projekty, przedsięwzięcia, warsztaty, szkolenia i wycieczki zostały przedstawione na jubileuszowej wystawie fotograficznej zatytułowanej „10 lat w pigułce”.


Uroczystość z okazji 10-lecia SRW Śmiałowice była nie tylko okazją do zaprezentowania dorobku i osiągnięć naszej Organizacji lecz także okazją do podziękowania sponsorom i lokalnym władzom za udzielane nam wsparcie. Ponadto dała nam sposobność pochwalenia się naszą piękną, zadbaną wioską, jej zabytkami i pomnikami przyrody.


Jak bardzo przyroda jest dla nas ważna może świadczyć fakt, że aż dwa piękne, śmiałowickie drzewa świętowały wraz z nami...

Jedno z nich to dostojny dąb szypułkowy, który przy okazji naszego jubileuszu otrzymał imię Śmiałek – jak przystało na przyrodniczy symbol Śmiałowic.

Zaś inny niezwykły okaz przyrody – imponująca morwa biała – razem z nami świętowała swój jubileusz, lecz w jej przypadku były to aż 330. urodziny (!), gdyż posadzono ją w 1688 roku...


Wyjątkową atrakcją podnoszącą rangę jubileuszowego wydarzenia okazał się zorganizowany z tej okazji mini-plener malarski z udziałem artystów z ościennych gmin oraz zrzeszonych w świdnickim stowarzyszeniu Kanon. Efekty pierwszego śmiałowickiego pleneru wkrótce zostaną na stałe wyeksponowane w budynku tutejszej świetlicy.


Uroczystość uświetniły także koncerty naszych utalentowanych sąsiadek: Natalii Widuto z Kalna oraz Roksany Blicharskiej z Białej.


Wszyscy goście i uczestnicy jubileuszowych uroczystości otrzymali bogato ilustrowaną broszurkę poświęconą historii Śmiałowic oraz pamiątkowe gadżety.


A na podsumowanie trzeba dodać jeszcze jedną ciekawostkę – przebieg całej uroczystości był filmowany dronem i tradycyjną kamerą, zatem wkrótce będziemy mogli pokazać Państwu pamiątkowy film z tego wydarzenia.

 

zdjęcia >>>

 

 

 

<<< powrót
Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl