Sołectwo Śmiałowice

 

 

Rada Sołecka  Ogłoszenia Dokumenty Sołectwa

 

 

 

I tak to się zaczęło...

 

 

Okres intensywnej współpracy pomiędzy Radą Sołecką a młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami naszej wsi zaczął się w połowie roku 2003.

We wrześniu tego roku młodzież zwróciła się do Rady Sołeckiej z prośbą o pomoc w zorganizowaniu sprawnie działającej świetlicy oraz w wykorzystaniu funduszu sołeckiego na zakup potrzebnego sprzętu sportowego i świetlicowego. Fundusz sołecki przeznaczony przez Gminę na potrzeby sołectwa, mimo, że był niewielki, to w latach wcześniejszych nie był w całości wykorzystywany.

Możliwość zorganizowania świetlicy wiejskiej stwarzały niezagospodarowane pomieszczenia w budynku poszkolnym. Jednak wymagały one odpowiedniego wyposażenia oraz przeprowadzenia niezbędnych prac adaptacyjnych.

29 września zorganizowano zebranie, na którym wybrano opiekuna świetlicy w osobie pani Ireny Juśko oraz powołano Młodzieżowy Zarząd Świetlicy w składzie: Łukasz Żółkiewski, Krystian Król i Monika Juśko. Ponadto przyjęto regulamin działalności Świetlicy oraz określono zakres niezbędnych prac adaptacyjnych.

Ówczesny Wójt gminy, pan Waldemar Budzyński, poparł inicjatywę mieszkańców w sprawie lepszego wykorzystania i dobrej organizacji świetlicy, szczególnie, że była to pierwsza inicjatywa tego rodzaju na terenie całej gminy. Nie mógł jednak udzielić wsparcia finansowego ze względu na brak funduszy przeznaczonych na taki cel. Pomoc taka mogła być udzielona dopiero w następnym roku budżetowym...

Zatem Rada Sołecka pod wodzą nowego Sołtysa, pana Mariana Maślanego, energicznie przystąpiła do organizowania spotkań i imprez kulturalno-rozrywkowych w celu zdobycia dodatkowych funduszy na najpilniejsze potrzeby.

Prace remontowe w pomieszczeniach przeznaczonych na świetlicę stały się impulsem do intensywnej współpracy Rady Sołeckiej z miejscową młodzieżą, której zależało na zorganizowaniu wspólnego miejsca spotkań. Również strażacy zrzeszeni w miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej potrzebowali miejsca, w którym mogliby się spotykać, bowiem maleńka remiza nie dawała im takich możliwości.

Zapał i entuzjazm młodzieży dążącej do posiadania własnego kąta udzielił się także dorosłym, którzy nie tylko pomagali w prowadzonych pracach, ale także je sponsorowali oraz przekazywali potrzebne materiały, sprzęty i urządzenia.

Powoli, krok po kroku, własnymi siłami, mieszkańcy i młodzież realizowali swoje zamierzenia. Grupa sympatyków i współpracowników Rady Sołeckiej z roku na rok stawała się coraz liczniejsza. Wspólnymi siłami starali się nadać Świetlicy rolę wiejskiego centrum kultury, co w dużym stopniu im się udało.

W roku 2007 Śmiałowice wzięły udział w trwającym rok projekcie „Idziemy do przedszkola! Małe przedszkola na Dolnym Śląsku”, dzięki któremu powstało Małe Przedszkole „Śmiałek.

W ślad za tym projektem, w roku 2008 powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, którego celem, oprócz zapewnienia kontynuacji działalności Małego Przedszkola, jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz środowiska i na rzecz zachowania lokalnej tożsamości, tradycji i kultury.

Coraz lepiej wyposażona Świetlica stwarza coraz więcej możliwości organizowania różnych imprez i przedsięwzięć. Może być także wynajmowana mieszkańcom na różne spotkania lub uroczystości prywatne.

 

Z roku na rok zwiększa się kalendarz imprez organizowanych zarówno w pomieszczeniach Świetlicy, jak i na boisku sportowym:

1.

Zabawa Noworoczna

2.

Zabawa Choinkowa dla dzieci

3.

Dzień Seniora

4.

Bal Karnawałowy

5.

Zabawa Walentynkowa

6.

Zabawa Ostatkowa

7.

Dzień Kobiet

8.

Festyn Majowy

9.

Dzień Matki

10.

Dzień Dziecka

11.

Festyn sierpniowy „Pod Dębem”

12.

Zabawa Andrzejkowa

13.

Mikołajki

14.

Opłatek i Jasełka

15.

Dyskoteki dla młodzieży

 

W przygotowaniu tych imprez biorą czynny udział członkowie Rady Sołeckiej, członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice, strażacy z OSP, dzieci i młodzież skupiona w Świetlicy, a także zwykli, niezrzeszeni mieszkańcy.

Ponadto mieszkańcy wsi i wszystkie śmiałowickie organizacje biorą czynny udział w konkursach i imprezach organizowanych przez Gminę i GOK: jak Tradycje Stołu Wielkanocnego, Dzień Strażaka, Gminne Dożynki, imprezy sportowe, konkursy dla Świetlic i inne.

Nasza świetlica od wielu lat zajmuje czołową pozycję w gminnej klasyfikacji świetlic: w roku 2008 – zajęła II miejsce, w roku 2009 – III miejsce, a w roku 2010, 2011 oraz 2012 – I miejsce w Gminie.

Działania skupione wokół świetlicy nie oznaczają jednak, że zaniedbywane są inne dziedziny życia wiejskiego. Wspólne działania integrują nasze organizacje i zachęcają do podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz rozwoju wsi oraz poprawy poziomu życia mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

Separator

Logo

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl