Działania i osiągnięcia

 

<<< powrót

 

 

 

 

Powstanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Śmiałowicach - rok 2017

 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest komórką organizacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, powoływaną przez zarząd tej organizacji stosowną uchwałą, w oparciu o Statut jednostki.

Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może należeć młodzież do lat 18 lat. Dolna granica wieku określona jest w statucie jednostki OSP.

 

Celem MDP jest podnoszenie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przeciwpożarowej, budzenie zainteresowania działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej poprzez podejmowanie i realizację pożytecznych zadań, rozwijanie sprawności fizycznej członków organizacji oraz przygotowanie ich do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

 

Regulaminy, deklaracje i wzory dokumentów znaleźć można na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP: http://www.zosprp.pl/?q=content/wzorcowy-regulamin-organizacyjny-mlodziezowej-druzyny-pozarniczej.

 

Regulamin Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:  Plik PDF

 

 Wyróżnienia przyznane śmiałowickim strażakom

 

 

Udział w akcji powodziowej w lipcu 2001:  Plik PDF

 

    

            Dyplom 1              Dyplom 2

 

 

 

Odznaczenia przyznane panu Kazimierzowi Przybyło oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:

  Plik PDF

 

 

 

 

Odznaczenia przyznane panu Romanowi Przybyło:

 

 

 

Dyplomy dla śmiałowickiej drużyny OSP:

 

Plik PDF

Plik PDF

W latach 1991 - 1999 W latach 2000 - 2011

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaczenie przyznane panu Marcinowi Preisowi w roku 2012:

 

 

 

 

 

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl