Historia naszej wsi


Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk Przycisk
Wieś Kościół Pałac Park Browar Młyn Ambulatorium Szkoła

 

 

 

 

 

Kalendarium historyczne wsi Śmiałowice:

 

 

1318

pierwsza pisana wzmianka o istnieniu kościoła i jego proboszcza

 

1336

pierwszy właściciel wsi wymieniany w dokumentach: Bogusław lub Bogusz von Schmellwitz

 

1343

nazwa wsi Smelwicz  lub Smelvicz

 

1367

wieś villa Smelewicz należy do Hanka de Smelewicza, który sprzedaje ją Nyclossowi Glossinowi

 

1374

Niklos Glossin sprzedaje wieś Hannosowi von Nassaw

 

1385

właścicielami wsi są Hannos i Otton von Nassaw

 

1386

kolejna transakcja zawarta pomiędzy Johannem de Nassow i Johannesem i Heinricusem de Hulok

 

1393

jako posiadacz przynajmniej części wsi występuje Time von Ronow, a w rok później ponownie przedstawiciel rodziny von Nassaw

 

1454

Śmiałowice są w posiadaniu Zygmunta von Seidlitz

 

1473

 jako posiadacz wymieniony jest Mikołaj Kirscholt vel Nikel Buseway

 

1484

wieś należy do braci Wenzla i Huschke von Schellendorf

 

1488

posiadłość nabyła rada miejska Świdnicy

 

1502 - 1652

Śmiałowice ponownie należą do rodziny von Seidlitz; powstaje renesansowy dwór lub zamek.

 

1652

cesarz Ferdynand IV odkupuje Śmiałowice od Seidlitzów 

 

26 V 1652

akt darowizny cesarza Ferdynanda IV, przekazujący Śmiałowice kolegium jezuickiemu w Świdnicy

 

5 VII 1652

uroczystość przekazania majątku jezuitom na zamku śmiałowickim

 

9 XI 1652

ponowne poświęcenie kościoła katolickiego

 

1653

przekazanie jezuitom śmiałowickiego probostwa

 

1662

odbudowa młyna i budowa nowych domów oraz naprawa czterech stawów rybnych

 

1666

wzmianka o prowadzonym przez jezuitów wyszynku piwa ze śmiałowickiego browaru w pobliskiej Świdnicy

 

1680

przebudowa dworu na pałac o charakterze letniej rezydencji

 

1680

gruntowny remont kościoła i zmiana jego wyposażenia na barokowe

 

1681

odbudowa browaru po zniszczeniach spowodowanych powodzią

 

1698

budowa stajni dla koni

 

1702

doprowadzenie wodociągu do pałacu i browaru

 

1712

zniszczenie przez powódź muru otaczającego pałac

 

1715

nowy most z dębowych bali na rzece Bystrzycy

 

1718 – 1719

powiększenie i przebudowa pałacu

 

1720

budowa pałacowej wieżyczki z zegarem

 

1728

ponowna przebudowa browaru

 

1730

zakup nowych organów do kościoła

 

1776

 kasata zakonu jezuitów w Prusach i przejście Śmiałowic na własność królewskiej administracji szkolnej

 

1787

sprzedaż majątku hrabiemu von Schlabrendorf za sumę 36 000 talarów 

 

1822

gruntowna przebudowa pałacu

 

1825

wieś należy do kuratorium w Świdnicy, posiada szkołę z nauczycielem, browar, 2 gorzelnie, cegielnię pracującą okresowo oraz młyn wodny

 

1829

nabycie majątku przez panią Karolinę Henriette Barchewitz, córkę właściciela zakładów lniarskich w Kowarach

 

1840

właścicielami posiadłości stają się bracia Gustav, Ewald i Oskar Barchewitz, synowie pani Karoline Henriette

 

1886 - 1894

według książek adresowych z tych lat śmiałowicki majątek liczący 242 ha należał do Arthura Barchewitza

 

1892

budowa plebanii

 

15 XI 1900

z inicjatywy majora dra Viktora Barchewitza powstaje placówka sióstr Elżbietanek, sprawujących ambulatoryjną opiekę nad chorymi

 

1905

śmiałowickie dobra o powierzchni 251 ha są własnością dra Victora Barchewitza i Georga Barchewitza

 

ok. 1912

posiadłość nabywa Gotthilf von Salisch z Kraskowa i pozostaje jej właścicielem do zakończenia drugiej wojny światowej

 

13 V 1913

siostry Elżbietanki zamieszkują w nowowybudowanym budynku

 

1914

rozbudowa młyna

 

1925

remont kapitalny kościoła; zamiana rodowej kaplicy-mauzoleum rodziny von Seidlitz na zakrystię

 

1939 – 1940

budowa nowego elewatora w młynie

 

1945

wieś otrzymuje nazwę Śmiłowice

 

1945 – 1947

wymiana ludności niemieckiej na polską

 

1947

zmiana nazwy na Śmiałowice

 

3 VIII 1954

likwidacja placówki Sióstr Elżbietanek z nakazu UB

 

1973

powołanie RSP „Odnowa”

 

1976 – 1978

kapitalny remont i adaptacja pałacu na siedzibę RSP

 

1991

zamknięcie ośrodka zdrowia

 

1998

zamknięcie szkoły podstawowej

 

1999

sprzedaż młyna wrocławskiej Spółce z o.o. "Mediagran"

 

2009

ogłoszenie upadłości młyna i demontaż wszystkich urządzeń; przejęcie nieruchomości przez syndyka masy upadłościowej

 

2011

sprzedaż młyna nowemu nabywcy

 

2012

remont drogi powiatowej: położenie nowej nawierzchni, budowa chodników

 

2014

remont wieżyczki zegarowej w pałacu

 

2014

położenie asfaltowej nawierzchni na polnej drodze do Gruszowa

 

 

 

 

W opracowaniu wykorzystano m.in. informacje ze strony www.sleza.pl/pliki/kalendarium_historyczne.pdf

 

 

 

Separator

Logo

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl