Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiałowicach

 

 

 

Skład drużyny Dokumenty Działania i osiągnięcia Historia OSP Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

 

Rota Przysięgi Strażackiej:

 

 

 

« W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika, 

uroczyście przyrzekam

czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego,

być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej,

dbałym o jej godność i tradycje,

ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej.»

 

 

 

Logo ZOSP

 

 

Cele i zadania OSP

 

 

Do głównych celów i zadań OSP należą:

 

 

1.  

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;

2.   

Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów; zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń;

3. 

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;

4.  

Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej;

5.  

Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej;

6.  

Działania na rzecz ochrony środowiska;

7.  

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie;

8.  

Wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP;

9.  

Występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

 

 

 

 

 

 

 

Separator

Logo

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl