« Wielu małych ludzi,

czyniąc w wielu małych miejscach

wiele małych rzeczy,

może zmienić oblicze świata.» 

                      /przysłowie afrykańskie/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


Witamy na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice!

  

 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice powstało w roku 2008 w celu inicjowania i realizowania działań na rzecz lokalnego środowiska oraz podejmowania działań w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju wsi Śmiałowice.

 

Jednym z priorytetów działalności naszego Stowarzyszenia jest stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju, zapewnienie warunków działania przedszkola oraz świetlicy, a także ochrona interesów społeczności lokalnej i dobrego wizerunku wsi poprzez promocję walorów historycznych, przyrodniczych oraz turystycznych wsi Śmiałowice i jej okolic.

 

Mamy nadzieję, że ta strona internetowa przyczyni się do wzbogacenia wiedzy na temat naszej wsi oraz do wzbudzenia zainteresowania jej historią i przyrodą, a także, że zachęci mieszkańców Śmiałowic oraz sympatyków naszego Stowarzyszenia do poszukiwania ciekawych informacji związanych z naszą wsią i z życiem jej mieszkańców, zarówno tych dawnych, jak i obecnych.

 

Logo OPP

 

Od roku 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co uprawniało nas do otrzymywania odpisu 1%.

Pieniądze uzyskane tą drogą są wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym głównie na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb Małego Przedszkola "Śmiałek" i Świetlicy Dziecięcej oraz na różnorodne działania związane z promocją wsi.  


 Logo 1%

 

Od roku 2022 wysokość odpisu podatkowego może wynosić 1,5%.

 

Przekazując 1,5% podatku na konto naszego Stowarzyszenia pomagasz w realizacji zadań, które sobie postawiliśmy i masz wpływ na poprawę życia mieszkańców naszej wsi. 

 

Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1,5% podatku, nikt tego nie zrobi za Ciebie.

Twój 1,5% trafi do budżetu państwa.

 

 

1 %

 

 

Aby przekazać nam 1,5% podatku, w zeznaniu podatkowym wystarczy podać

numer Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice:

 

KRS 0000307598


oraz wysokość przekazywanej kwoty, która nie może przekroczyć 1,5% rocznego podatku.

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2019 przez internet i przekaż 1,5% na naszą organizację:

 

Tu pobierz program:

Strzałka

 

 

Pomoc dla naszej organizacji może być przekazana także w formie darowizny, zaś darczyńcami mogą być zarówno osoby prawne (firmy, spółki itd.) jak i osoby fizyczne.

 

Warto wiedzieć, że ofiarowanie darowizny daje darczyńcy możliwość odliczenia jej od dochodu!

 

Osoby prawne, czyli firmy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na cele pożytku publicznego w kwocie niewyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

 

Natomiast osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nieprzekraczającej 6% dochodu podlegającego opodatkowaniu.

 

Zarówno w przypadku firm, jak i osób prywatnych, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice posiada rachunek bankowy w BNP Paribas Bank Polska S.A.:

nr 81 1750 0012 0000 0000 3370 7018

 

W przypadku podarowania rzeczy lub usług, potwierdzenie stanowi dokument określający wartość darowizny i potwierdzający jej przekazanie oraz dokumenty potwierdzające faktyczne wydatki z nią związane.

 

W przypadku ofiarowania lub otrzymania darowizny, zarówno darczyńca, jak i obdarowany, mają obowiązek złożenia deklaracji CIT-D, stanowiącej załącznik do rocznej deklaracji CIT-8, składanej wraz ze sprawozdaniem finansowym.

 

 

 

 

 

Separator

Logo

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl