« Wielu małych ludzi,

czyniąc w wielu małych miejscach

wiele małych rzeczy,

może zmienić oblicze świata.» 

                      /przysłowie afrykańskie/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


Witamy na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice!

  

 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice działa na rzecz lokalnego środowiska oraz podejmuje działania w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju wsi Śmiałowice.

 

Jednym z priorytetów działalności naszego Stowarzyszenia jest stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju, zapewnienie warunków działania przedszkola oraz świetlicy, a także ochrona interesów społeczności lokalnej i dobrego wizerunku wsi poprzez promocję walorów historycznych, przyrodniczych oraz turystycznych wsi Śmiałowice i jej okolic.

 

Mamy nadzieję, że ta strona internetowa przyczyni się do wzbogacenia wiedzy na temat naszej wsi oraz do wzbudzenia zainteresowania jej historią i przyrodą, a także, że zachęci mieszkańców Śmiałowic oraz sympatyków naszego Stowarzyszenia do poszukiwania ciekawych informacji związanych z naszą wsią i z życiem jej mieszkańców, zarówno tych dawnych, jak i obecnych.

 

Logo OPP

 

Od roku 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co uprawnia nas do otrzymywania odpisu 1%.

Pieniądze uzyskane tą drogą są wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym głównie na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb Małego Przedszkola "Śmiałek" i Świetlicy Dziecięcej oraz na różnorodne działania związane z promocją wsi.  


 Logo 1%

 

Przekazując 1% podatku na konto naszego Stowarzyszenia pomagasz w realizacji zadań, które sobie postawiliśmy i masz wpływ na poprawę życia mieszkańców naszej wsi.

 

 

Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1% podatku, nikt tego nie zrobi za Ciebie.

Twój 1% trafi do budżetu państwa.

 

 

1 %

 

 

Aby przekazać nam 1% podatku, w zeznaniu podatkowym wystarczy podać

numer Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice:

 

KRS 0000307598


oraz wysokość przekazywanej kwoty, która nie może przekroczyć 1% rocznego podatku.

 

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2018 przez internet i przekaż 1% na naszą organizację:

 

Tu pobierz program:

Strzałka

 

 

 

Pomoc dla naszej organizacji może być przekazana także w formie darowizny, zaś darczyńcami mogą być zarówno osoby prawne (firmy, spółki itd.) jak i osoby fizyczne.

 

Warto wiedzieć, że ofiarowanie darowizny daje darczyńcy możliwość odliczenia jej od dochodu!

 

Osoby prawne, czyli firmy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na cele pożytku publicznego w kwocie niewyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

 

Natomiast osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie nieprzekraczającej 6% dochodu podlegającego opodatkowaniu.

 

Zarówno w przypadku firm, jak i osób prywatnych, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice posiada rachunek bankowy nr 81 1750 0012 0000 0000 3370 7018 w Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

W przypadku podarowania rzeczy lub usług, potwierdzenie stanowi dokument określający wartość darowizny i potwierdzający jej przekazanie oraz dokumenty potwierdzające faktyczne wydatki z nią związane.

 

W przypadku ofiarowania lub otrzymania darowizny, zarówno darczyńca, jak i obdarowany, mają obowiązek złożenia deklaracji CIT-D, stanowiącej załącznik do rocznej deklaracji CIT-8, składanej wraz ze sprawozdaniem finansowym.

 

 

 

 

 

Separator

Logo

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl