Informacje i ciekawostki o parafii

 

<<< powrót

 

 

 

Herb Herb Rzeźba Sakramentarium Zdjęcie

 

Historia

Archidiecezji Wrocławskiej

(do roku 2002)

 

Kościoły Dekanatu

Świdnica Śląska Wschód

(Stan w roku 2002)

 

Ołtarz główny

w kościele św. Wawrzyńca

w Śmiałowicach

 

Sakramentaria

w Diecezji Świdnickiej

 

 

Historia

kapliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoramy sferyczne 360° kościoła w Śmiałowicach: http://dolnyslask360.pl/miejsce.php?q=741

 

 

Panorama sferyczna Panorama sferyczna Panorama sferyczna Panorama sferyczna
Widok z zewnątrz Widok z prezbiterium Widok z nawy głównej Widok z ambony

 

 

 

 

 

            

                     

         

Historia Świętego Wawrzyńca - patrona śmiałowickiego kościoła (zm. w 258 r.)

 

 

 

Fragment obrazu Tycjana "Męczeństwo Świętego Wawrzyńca"

http://pl.wikipedia.org/wiki/Męczeństwo św. Wawrzyńca (obraz Tycjana)

 

 

ŚW. WAWRZYNIEC, DIAKON I MĘCZENNIK

 

Diakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Jednakże historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu i działalności duszpasterskiej, dlatego też jego osobę możemy poznać tylko z tradycji.

Według zachowanych Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca.

Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu św. Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu.

 

Za panowania cesarza Waleriana (253 - 260) wybuchło nowe prześladowanie chrześcijan. Cesarz wydał edykt, na podstawie którego wszyscy sprawujący w gminach chrześcijańskich jakieś urzędy, mieli być skazywani na śmierć bez postępowania sądowego. Stąd też policja cesarska w dniu 6 VIII 258 r. aresztowała papieża św. Sykstusa II podczas sprawowania Eucharystii w katakumbach. Tego samego dnia ścięto papieża i asystujących mu czterech diakonów. Edykt cesarski nakazywał nie tylko likwidować chrześcijan, ale także mienie kościelne.

Nie aresztowano początkowo św. Wawrzyńca, aby wydobyć od niego wiadomości o stanie majątku kościelnego. Czyniono wysiłki ze strony policji, aby zmusić św. Wawrzyńca do przekazania majątku na rzecz władz cesarstwa. Diakon spodziewając się aresztowania i tortur, rozdał wszystkie pieniądze kościelne ubogim. Kiedy sędzia nakazał św. Wawrzyńcowi wydać skarby kościelne, ten zebrawszy obdarowanych ubogich powiedział, że właśnie ci ludzie są tymi poszukiwanymi skarbami. Sędzia nakazał diakona siec biczami, a następnie rozłożyć go na kracie i tak przypalać ciało, aż męczony odpowie na zadawane pytanie.

Święty nie załamał się podczas męczeństwa, nie wyparł się wiary i odniósł wspaniałe zwycięstwo, oddając życie za Chrystusa 10 VIII 258 r.

 

Ciało męczennika pochował kapłan św. Justyn. Na jego grobie cesarz Konstantyn Wielki wystawił bazylikę. Imię św. Wawrzyńca weszło do Kanonu rzymskiego (dzisiaj I modlitwa eucharystyczna). Powstało wiele świątyń poświęconych św. Wawrzyńcowi, w samym Rzymie było ich kilkanaście.

 

Św. Wawrzyniec jest patronem diecezji pelplińskiej, miasta Norymbergi, bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, ubogich, bibliotek, administratorów, straży pożarnych, wszystkich zawodów, które są bezpośrednio związane z ogniem, winnic; wzywano go jako orędownika w chorobach reumatycznych, przy bólu pleców, podczas pożarów.

 

W ikonografii przedstawia się go jako diakona w stroju diakońskim z kratą, na której był męczony; z Ewangelią i Krzyżem; jako rozdającego jałmużnę ubogim (torebka na pieniądze), z palmą męczeństwa.

 

Liturgiczny obchód ku czci św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, przypada na dzień 10 sierpnia i ma rangę święta.

 

(...)

 

Zakończmy nasze rozważania fragmentem hymnu z Nieszporów:

 

„Ogniem palony, lecz mężnego ducha,

Zwalczył odważnie lęk przed płomieniami,

Pragnął on bowiem z całej głębi serca

Wiecznego życia.

Wszedł więc do nieba uwieńczony chwałą

Świętych aniołów otoczony chórem,

Aby do Boga wznosić swe modlitwy

Za grzesznikami.

Z wielką pokorą prośmy męczennika,

Aby nam wszystkim przyniósł wyzwolenie

Z żaru pokusy i brzemienia winy,

A wiarę wzmocnił”.


                          Ks. Stanisław Hołodok

źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_wawrzyniec.html

 

 

 

Inne opracowania poświęcone świętemu Wawrzyńcowi:

 

Św. Wawrzyniec z Rzymu (Laurencjusz):  http://martyrologium.blogspot.com/2010/08/sw-wawrzyniec-z-rzymu.html

 

Żywot Świętego Wawrzyńca:  http://ruda_parafianin.republika.pl/swi/w/wawrzyni.htm

 

 

 

 

 

 

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl