Stowarzyszenie Ziemia Marcinowicka

 

<<< powrót

 

 

 

Logo

 

 

 

Dane Stowarzyszenia:

 


Nazwa:

Stowarzyszenie „Ziemia Marcinowicka”


Adres:

ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice


KRS:

0000210348


REGON:

891537891


NIP:  

8842513750


E-mail:

ziemiamarcinowicka@wp.pl


Bank:

Bank Spółdzielczy Świdnica Oddział Marcinowice


Nr konta:  

20 9531 1029 2006 6000 1155 0001

 

 

Dokumenty Stowarzyszenia:

Statut:  

plik PDF

Wpis do KRS:  
www.krs-online.com.pl

 

 

Stowarzyszenie „Ziemia Marcinowicka” zostało założone 6 października 2003 przez grupę osób zainteresowanych dziejami gminy Marcinowice, pragnących odkrywać i upowszechniać wiedzę o zabytkach kultury materialnej i niematerialnej tego regionu.

Wpis do rejestru KRS Stowarzyszenie uzyskało 17 czerwca 2004, a następnie, 21 grudnia 2004 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 20 członków wywodzących się z różnych grup zawodowych i społecznych gminy. Są wśród nich nauczyciele, przedsiębiorcy, urzędnicy samorządowi, przedstawiciele innych zawodów a także osoby bezrobotne i emeryci.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Ziemia Marcinowicka” składa się z 5 osób.

 

1.   
Krystyna Rusin -     Prezes
2.   
Lucyna Szpilakowska -     Wiceprezes 
3.   
Bożena Lema -     Skarbnik    
4.   
Jadwiga Ziarnowska -     Sekretarz
5.   
Bogusława Marcinkowska -     Członek

 

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zachowania lokalnej tożsamości i tradycji m.in. poprzez gromadzenie dokumentów i pamiątek dotyczących przeszłości i gminy oraz ochrona zabytków i historii regionu zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej oraz działania promujące walory przyrodnicze i kulturowe gminy Marcinowice.

Już roku 2003 Stowarzyszenie "Ziemia Marcinowicka" przygotowało pierwszy folder w historii naszej gminy, którego wydanie zostało sfinansowane przez gminę. Folder został opracowany przez Wiceprezes naszego Stowarzyszenia, panią Lucynę Szpilakowską.

Stowarzyszenie gromadzi materiały dotyczące przeszłości i zabytków gminy. We współpracy m. in. z Wojewódzką oraz Powiatową Biblioteką Publiczną, z Urzędem Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu, z Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy oraz z prywatnymi kolekcjonerami zgromadzono bogatą bibliografię związaną z historią gminy.

Zebrane materiały umożliwiły opracowanie szczegółowej monografii naszej gminy, opisującej przeszłość historyczną oraz dzieje współczesne Ziemi Marcinowickiej, pt. „Gmina Marcinowice. Historia i współczesność, wydanej w roku 2006.

Obecnie trwają prace nad gromadzeniem materiałów przeznaczonych do drugiego tomu wydawnictwa, pod tytułem „Gmina Marcinowice. Ludzie, losy, wydarzenia." W założeniach autorek, tom ten będzie miał charakter biograficzny i będzie poświęcony ludziom, których losy związane są z Ziemią Marcinowicką.

Także z naszej inicjatywy utworzony został Dział Regionalny w Gminnej Bibliotece Publicznej z/s. w Szczepanowie, gromadzący różnorodne materiały i wydawnictwa poświęcone miejscowej kulturze, historii i zabytkom, mogące stanowić cenne źródło informacji o naszej gminie. 

We współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków utworzono i zaktualizowano szczegółowy wykaz zabytków gminy, natomiast we współpracy z instytucjami i mieszkańcami gminy sporządzono wykaz zachowanych dokumentów, kronik, pamiątek i historycznych zdjęć znajdujących się w ich posiadaniu.

 

Ponieważ zbiory pamiątek i dokumentów wciąż się powiększają a niektóre z nich mają dużą wartość historyczną – do takich należy np. zbiór oryginalnych dokumentów Rady Sołeckiej w Goli z lat 1945-46, uchwał Rady Gminy z lat 1947-51 czy kronika GS z lat 1945-90 - Stowarzyszenie "Ziemia Marcinowicka" ma w planach urządzenie lokalnej Izby Pamięci i Tradycji w celu wyeksponowania najciekawszych zbiorów.

 

Członkowie Stowarzyszenia "Ziemia Marcinowicka":
1.     Helena   Błońska
2.     Maria   Dolinna
3.     Władysław   Gołębiowski
4.     Małgorzata   Herda
5.     Stanisław   Knapik
6.     Renata   Konarska
7.     Bożena   Lema
8.     Bogusława   Marcinkowska
9.     Helena   Marcinkowska
10.     Edyta   Migo
11.     Kazimierz   Miś
12.     Krystyna   Rusin
13.     Andrzej   Stawarski
14.     Grażyna   Synowska
15.     Lucyna   Szpilakowska
16.     Adam   Szpilakowski
17.     Maria   Wasilewska
18.     Dorota   Wawro
19.     Jadwiga   Ziarnowska
20.     Jerzy   Zuber

 

Książka "Gmina Marcinowice. Historia i współczesność" pod red. Lucyny Szpilakowskiej i Krystyny Rusin, wydana przez Stowarzyszenie Ziemia Marcinowicka w roku 2006, została zdigitalizowana w ramach projektu Cyfrowy Dolny Śląsk i w wersji cyfrowej umieszczona w zbiorach Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej  im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w celu jej udostępniania za pośrednictwem sieci internetowej:

 

Strzałka

Kliknij

 

Okładka książki

 

Link do cyfrowej wersji książki: http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/6991/gmina_marcinowice.pdf

 

 

 

 

Plakat

 

 

Plakat

 

 

 

Tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl